Pilking

Her i Sjodalen er det lang vinter, og snøen og isen på vatna ligg lenge utover våren. April er nesten finaste månaden for pilking, da er det mildt, lange dagar og ofte strålande sol. Er det  fint vær er det både spanande og triveleg å pilke! I vatna rundt oss er det aure. Det er fin fisk, og kan du få tak i fisk på opp mot kiloen. Dette er ein aktivitet som passar for folk i alle aldrar, og du treng ikkje vera i god form for å klare å pilke!

Ting det er lurt å ta med på pilketur:

Borr til å få hol på isen med

Pilkestang + senn + krokar

Ause

Kniv

Pose til å ha fisken i

Maggot

Sitteunderlag

Godt med klede

Mat og drikke